Kas opmaken

Wanneer moet je een kas opmaken? Dat is een goede vraag, maar ook simpel te beantwoorden: altijd, wanneer je de kas zakelijk gebruikt. Dat wil zeggen; als onderdeel van een onderneming. Een onderneming met kasgeld is verplicht periodiek de kas op te maken voor de belastingdienst. De kas kan per dag, per week, of zelfs per maand opgemaakt worden. Echter, het is toch wel gebruikelijk om dit op dagelijkse basis te doen. Aan het einde van de dag, wanneer de winkel of horecazaak sluit, wordt het contante geld geteld en de kas opgemaakt.

Hoe maak je een kas op?

Een kas opmaken bestaat uit een aantal vaste onderdelen. In grote lijnen onderscheiden we drie stappen, namelijk:

  1. het afsluiten van de kassa

  2. het bekijken van wat de hoeveelheid contant zou moeten zijn volgens de kassa

  3. het tellen van het werkelijk aanwezige contante geld.

Een kas opmaken in detail

  1. Het afsluiten van de kassa. Als de dag voorbij is wordt de kas opgemaakt. Het eerste wat je hiervoor doet is het kassasysteem afsluiten. Zo kun je precies zien wat je volgens het kassasysteem die dag aan omzet hebt binnengehaald.

  2. Het bekijken van de hoeveelheid contant geld volgens de kassa. Het kassasysteem geeft vaak ook aan hoeveel van de totale omzet voor die dag contant is binnengekomen. Let op! Dit werkt niet altijd perfect, een betere benadering is om op de pin-terminal te kijken hoeveel daar is binnengekomen en dat bedrag van de totale omzet af te trekken. Dan weet je precies hoeveel geld er contant zou moeten zijn binnengekomen.

  3. Het tellen van het werkelijk aanwezige contante geld. Vervolgens ga je het daadwerkelijk aanwezige contante geld tellen. Als het goed is, zou de totaaltelling hiervan overeen moeten komen met het bedrag dat je uit het kassasysteem hebt gekregen. Is dat niet het geval? Dan heb je een kasverschil.

Hoe kun je de kas het snelst en gemakkelijkst opmaken?

Een kas opmaken kan op verschillende manieren. Het snelst doe je dit echter door gebruik van bijvoorbeeld een spreadsheet in Excel. Wat is daar het voordeel van bij het opmaken van je kas? Simpel; Excel kan niet foutief tellen. Dat wil zeggen dat als je het spreadsheet goed inricht, je zelf niet meer hoeft te tellen, dat doet het spreadsheet dan voor je.

Kun je ook online de kas opmaken?

Jazeker! Bijvoorbeeld bij kassatellen.nl. Bij kassatellen.nl kun je voor slechts € 10 per maand online je kas opmaken. Dit is nog handiger dan een spreadsheet op je eigen PC, omdat het online is. Dat betekent dat je in de cloud altijd en overal toegang hebt tot je kas gegevens. Tevens kun je de kas overal op iedere laptop of smartphone opmaken. Sterker nog, je kunt je medewerkers de kas laten opmaken en deze zelf vanaf je vakantie adres controleren! Wat wil je nog meer?