Kasboek

Het kasboek is een hulpmiddel om de correcte stand van de kas bij te houden. Het principe van een kasboek is simpel; het registreren van in- en uitgaven. Met name ondernemingen waarbij veel contant geld aanwezig is of waar veel in en uit gaat is het gebruik van een kasboek wenselijk. Door het goed gebruik van een kasboek weten de horeca of retail ondernemer en zijn medewerkers precies wat er met het contante geld gebeurd.

Hoe gebruik ik een kasboek?

Het gebruik van een kasboek is vrij eenvoudig. In het kort neem je de volgende stappen:

  1. Je begint met het tellen en registreren van de begin kas.

  2. Als je weet wat er in de begin kas zit kun je van start. Nu is het zaak om alles wat je gedurende een periode (bijvoorbeeld een dag) eruit haalt en natuurlijk ook van wat er weer in komt. Dit schrijf je allemaal op in het kasboek en wel PER transactie.

  3. Aan het einde van de periode tel je de kas weer en registreer je de stand in het kasboek. Deze eindstand in het kasboek vormt direct weer de beginstand van de volgende periode.

Als je het echt goed wilt doen maak je gebruik van het zogeheten “dubbel-tel-principe”. Dit wil zeggen dat je, nadat je zoals hiervoor beschreven stap 1 en stap 2 voltooid hebt, je de volgende telling gaat maken. Je kijkt in het kasboek hoe hoog de begin kas was. Vervolgens kijk je in het kasboek hoeveel geld er is binnen gekomen en hoeveel geld er is uitgegaan. De binnen gekomen bedragen tel je bij de begin kas op en de uitgegeven bedragen haal je er vervolgens weer van af. Nu heb je de eind kas. Deze noteer je in het boek. Vervolgens ga je het feitelijk geld in de kassa tellen. Als het goed is zou het totaal van deze telling overeen moeten komen met de door jou geregistreerde eind kas in het kasboek. Is dat niet het geval? Dan heb je dus een kasverschil!

Zijn er ook mogelijkheden online?

Met het moderne systeem van TheNextBalance kunt u online uw kasboek bijhouden! Zeg gedag tegen onoverzichtelijk gekrabbel in uw kasboek, kwijtgeraakt papierwerk en onleesbare handschriften.